Неделя, 26 Май 2013 18:34

Калинките на Пощенска банка заемащи високи постове държат да заявят публично присъствието си

Написана от 
Оценете
(9 гласа)

Това са хората предлагащи „Решения за твоето утре” !!!

В края на месец април обективните медии се постараха да забележим изготвения от управление „Жилищно кредитиране” на Пощенска банка Доклад за жилищното кредитиране за първото тримесечие на 2013 г. Така изпадналата и трайно задържащата си извън първите пет водещи по активи банки ще си прави скрита реклама, и опити да влияе върху поведението на потребителите. Преглеждайки отразяването му можем  да установим, че всички журналисти умеят добре да използват полезната /но не и в такива случаи/ функция на Windows - Copy and Paste. Тъй като доклада попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, а нямам разрешение от Пощенска банка да публикувам целия или части от него – виж тук стр. 2, втората колона /надявам се да не го махнат скоро/. Накратко според калинките на Пощенска банка маскирани като началници на управления, ръководители на отдели, банкови експерти и специалисти, след пет години стагнация промените в сектора се случвали бавно. В подкрепа на това си твърдение привеждат  следните данни от статистиката на Агенция по вписванията.

 - Увеличение на продажбите на имоти с над 23 % за първото тримесечие на 2013 г. до 44 174 броя в сравнение с 35 821 броя за същия период на 2012 г.  

- Ръст на ипотеките за първото тримесечие на годината до 5 811 броя /това число предоставено от калинките на Пощенска банка е спорно/, което представлявало 13 % от сделките с имоти.  

- Още няколко числа и проценти показващи регионално разпределение на горепосочените данни, визуализирани с една графика.

Целия този информационен наркотик за начало на  светло бъдеще в кредитирането, беше инжектиран в информационния поток чрез гарантиращите, че информират коректно и обективно читателите си независими медии. Нито една от тях обаче не си е направила труда да провери данните от Агенция по вписванията, които са публични и би им отнело около 20 минути /дори за хора с елементарни компютърни познания/. Вярно, това не е като да ползваш  Copy and Paste, а се изисква да напрегнеш малко сивото си вещество, и да покажеш минимално аналитично мислене от уважение към читателите. Или по-страшния вариант - било им е забранено да пишат и публикуват противоречащи материали на твърденията на Пощенска банка.

За да се получи истински и обективен анализ, трябва да добавим и спестените ни от Пощенска банка и послушните им медии факти, от статистиката на Агенция по вписванията.

- Правния мир познава два вида ипотеки – законни и договорни. Сумирането на тези два вида ипотеки /математическо действие, което се учи по време на основното образование/ от статистиката на Агенция по вписвания получаваме 5 746 броя ипотеки /според Пощенска банка са 5 811 броя/.  От къде калинките на Пощенска банка са изнамерил 65 ипотеки отгоре, българските медии не ги интересува. За тях е важно да цитират „коректно” източника им, а читателя да се оправя.  

- В статистиката на Агенция по вписванията освен вписвания на ипотеки има и графа заличаване на ипотеки.

I тримесечие 2012 г. – 6 521 заличени ипотеки

Iтримесечие 2013 г. – 7 214 заличени ипотеки

Очевидно заличаванията са доста над вписванията, като броя им продължава да расте през първото тримесечие на 2013 г. Потребителите предпочитат да погасяват, или са принудени да предоговарят или рефинансират кредити вместо да теглят нови.

 Първо тримесечие

Нови ипотеки

Заличени ипотеки

%

2012

5 444

6 521

20%

2013

5 746

7 214

26%

Източник: Статистика на Агенция по вписвания

 

-  Има ли ръст в началото на 2013 г. на ипотеките както твърдят калинките от Пощенска банка, цитирани коректно от медиите ?

Първо тримесечие

Продажби

Нови ипотеки

%

2012

35 821

5 444

15.2%

2013

44 174

5 746

13.01 %

Източник: Статистика на Агенция по вписвания

От таблицата е очевидно, че продажбите растат с около 23 %. Очевидно, е и че ипотеките са 13 % от сделките с имоти, но очеизбождащо е, че за същия период на 2012 г. този процент е бил по-голям 15,20 %.

Защо това е спестено от демонстриращата експертна и аналитична (не)мощ Пощенска банка ?

Въпреки, че това е достатъчно да улича калинките на Пощенска банка в публична манипулация, ще добавя още малко катран в меденото им медийно гърне.

- Ипотеки на недвижими имоти може и се правят в полза на други физически и/или юридически лица, които не се занимават с банкова дейност по смисъла  на Закона за кредитните институции, и не само за покупка на недвижими имоти.

Не ясно колко от вписаните ипотеки са в полза  на банки и колко в полза на други физически и/или юридически лица !!!

- Не ясно колко от вписаните ипотеки в полза на банки са по фирмени кредити или банкови гаранции, които не са използвани да покупка на недвижим имот !!!

- Не ясно при колко от покупките на недвижим имот с банкови кредити, с цел ощетяване на обществото върху един имот има вписани две ипотеки – една за покупко-продажба на данъчна оценка, и още една за разликата до пазарната цена !!! Така практически за покупката на един недвижим имот в Агенция по вписвания има регистрирани две ипотеки. Това определено води до изкривяване за реалното търсене на кредити.

- Не ясно колко от заличените ипотеки са се превърнали в нови  ипотеки и кредити /имотите са преипотикирани/ !!!  При предоговаряне, рефинасирате или превалутиране на кредит, след заличаването на старата ипотека се вписва нова. Това практически няма как да се отчете като повишаване търсенето на кредити.

Към това като добавим и спестения от медиите гаф   в началото на широко рекламираната в момента програма за лоялните им клиенти MyRewards, даваща възможност да се трупат точки без да се извършват покупки е видно, че Пощенска банка се е напълнила по върховете с голям брой  калинки. И тези калинки открито държат да заявяват присъствието си чрез верните им медии.

Помислете добре преди да вземете кредит от Пощенска банка – това ли са експертите и специалистите, на които ще поверите съдбата и бъдещето на семейството си !!!

 

В прегледа на доклада не е са включени данните от другите източници. Това ще бъде направено ако Пощенска банка отговори на поставените ѝ в писмен вид въпроси !!!

 

Марин Маринов

 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 6944 пъти Последно променена в Неделя, 26 Май 2013 18:51
Влезте, за да коментирате