Петък, 18 Ноември 2016 16:17

Всеки трети акт за спиране на опасен обект, машина, работно място е бил в строителството

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Почти 3900 проверки са извършили контролните органи на ИА ГИТ на строителни обекти за десетте месеца на 2016 г. При тях са установени 19 900 нарушения. За същия период през 2015 г. проверките са били 3460 с установени около 17 700 нарушения.

Установените случаи на работа без трудов договор през януари - октомври 2016 г. са 369 от почти 2400 общо. В строителството актовете за спиране на опасни обекти, машини, работни места и т.н., които пряко застрашават живота на работещите, са 130.

Тези данни от контрола за пореден път доказват, че сектор „Строителство“ продължава да бъде сред най-рисковите по отношение както на трудовия травматизъм, така и за проявите на сивата икономика. Според резултатите всеки трети акт за спиране на обект, машина, работно място и др., които пряко застрашават живота и здравето на хората е издаван в строителството. На строителни обекти са установени и над 15% от случаите на работа без сключен писмен трудов договор. Работата без трудов договор лишава работещите от социална защита - право на обезщетение за трудова злополука и професионална болест, на безработица. Те нямат и задължителната застраховка за трудова злополука.

За рисковете при работа на строителните обекти е показателен и фактът, че от общо 1800 акта, издадени за нарушения на нормите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, 635 бр. - около 1/3, са в строителството. Най-честата причина за тежките трудови злополуки  в сектора е падането от височина. В същото време необезопасените строителни обекти и работни места са сред най-често срещаните нарушения. От всички 1290 нарушения, свързани с безопасна работа на височина, 1023 бр. са установени на строителни площадки.

През 2016 г. приоритет при проверките в строителството са дейностите по саниране по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ - заради работата на височина, изграждане на Софийското метро, строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи и други големи инфраструктурни обекти. По време на активния строителен сезон, който на практика приключи в края на октомври, в сектора по традиция се организира засилена инспекционна кампания. През 2016 г. броят на проверките е увеличен с над 12% спрямо 2015 г. Положителният ефект от засиления контрол на ИА ГИТ в сектора през последните години се доказва с данните за трудовия травматизъм, който намалява. За деветте месеца на 2016 г. (последният отчетен период от НОИ, който регистрира злополуките), броят на инцидентите на работното място е 128 при 140 през 2015 г.

Около 50 проверки са правени в съботно-неделни дни, с приоритет установяване на нарушения, свързани с работното време, осигуряването на задължителна междудневна и седмична почивка, полагането на извънреден труд. Доказването на тези нарушения обаче е трудно, тъй като липсва съдействие от страна на работещите. В повечето случаи те са от други краища на страната и предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да се възползват след това от по-дълги почивки по родните си места. Поради тази причина те отказват да декларират данни, свързани с работното им време.

Най-честите нарушения в сектора продължават да бъдат свързани с цялостната организация на осигуряването на безопасност и здраве при работа. Изготвят се формални оценки на риска, както и мерки за минимизирането им. Не се извършват задължителните инструктажи. Работещите не се запознават с рисковете при работа.  Възложителят прехвърля цялата отговорност по тази дейност на строителя, въпреки че законът я вменява на него. Наемат се голям брой подизпълнители, които не изготвят съвместна оценка на риска и не подписват споразумения за взаимна информираност и осигуряване на безопасност и здраве при работа или те са еднотипни и формални.

По отношение обезопасяването на обектите при работа на височина най-често се използват скелета, които не са обезопасени по надлежния начин, нямат стълби за слизане и качване и се налага работещите да използват за това способи, застрашаващи живота и здравето им. Това е едно от най-често срещаните нарушения при контрола на обектите, които се санират по Националната програма за енергийна ефективност, където основно се използват скелета за работа на височина вместо въжения достъп.

Друго често нарушение е липсата на подходящо обезопасяване на технологичните отвори - често се използва покритие, което не е достатъчно здраво и поддава при натиск. Не се отстраняват стърчащите краища на армировката от плочите, които създават предпоставки за тежки наранявания на работещите при спъване и падане. Този риск се засилва заради непочистените от строителни отпадъци площадки и необезопасените кабели на временните инсталации, които създават препятствия по пътя към входовете и изходите.

Въпреки, че секторът продължава да бъде сред рисковите по отношение на безопасността на труда, като цяло през последните години се наблюдава трайна тенденция към подобряване условията на труд на строителните обекти и усилия на работодателите да изпълняват изискванията на законодателството. Повишава се нивото на обезопасеност по отношение на основните опасности в строителството, като се използват по-сигурни ограждения срещу падане от височина, за обезопасяване на изкопи и т.н. Много средства бяха инвестирани в ново оборудване, в колективни средства за защита, в подобряване на санитарно-битовите условия. Част от инвестициите в тежка строителна механизация, в модерни по-сигурни скелета, в колективни средства за защита станаха възможни и благодарение на европейските проекти и програми.

 

Парламента узакони на първо четене умишлените закононарушения на Столична община и Центъра за градска мобилност

Стандарт”-на гавра с журналисти

БАНКОВА СТАТИСТИКА

Министерство на банковото благоденствие или Министерство на финансите

Пощенска банка надбяга собствената си глупост

 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 1342 пъти Последно променена в Петък, 18 Ноември 2016 16:20
Влезте, за да коментирате