Неделя, 30 Октомври 2016 21:30

Парламента узакони на първо четене умишлените закононарушения на Столична община и Центъра за градска мобилност

Написана от 
Оценете
(1 глас)

В суматохата около промените в Изборният кодекс незабелязано се промушиха и няколко на пръв поглед незначителни и обществено полезни законопроекта. Единият от тях е проект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Депутати от парламентарната група на ГЕРБ предлагат изменение на няколко точки, като интерес предизвиква промяната на чл. 101.

Какво предлагат депутатите Иван Стефанов Вълков и Станислав Стоянов Иванов и членовете на Комисията по транспорт в Парламента

Чл. 101 се изменя така
"Чл. 101 Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг документ, се наказва с глоба в размер:
1 Определен от съответния общински съвет - за превоз в населени места.

2 30 лева за междуселищни превози

3 300 лева за международни превози"

 

Какви са текстовете, които се променят

В момента Чл- 101 гласи следното:
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., бр. 17 от 2011 г.) Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг документ, се наказва с глоба 10 лв. - за превоз в населени места, 30 лв. - за междуселищни превози, и 300 лв. - за международни превози.

От няколко месеца Столична община чрез своя наредба приета от местния общински съвет, въпреки ясните разпоредби на закона за глоба в размер на 10 лева прибира четири пъти по-големи глоби - 40 лева. Всеки пътуващ без превозен документ задължително трябва да се санкционира, но в рамките на действащото законодателство. Основното грубото нарушение е, че този вид санкции са уредени в закон, като е недопустими с наредба приета от общински съвет да се въвеждат нови състави на административни нарушения. Абсурдното, което се приема за нормално е, че имаме община която въпреки знанието, че нарушава закон го прави умишлено без от това да последват санкции. Отговорното министерство за прилагането и спазването на разпоредбите на Закона за автомобилните превози е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което очевидно не предприема каквито и да е стъпки за прилагането и спазването на действащият към момента закон. Парламент, който се стреми да узакони действията на община след като те попадат под ударите на действащ закон, а не преди това да промени закона както се прави в нормалните държави. Всички тези държавни институции са част от системата, която „твори”, прилага и съблюдава за спазването  на нормативните актове в страната.

Какви въпроси зададохме към министерството, вносителите на законопроекта и определената за водеща Комисия по транспорта.

Към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Съгласуват ли се общинските наредби касаещи градския транспорт в отделните градове за противоречие със Закона за автомобилните превози ?
Имали нарушение в наредбата на Столична община в частта и за глобите на нередовни пътници на Закона за автомобилните превози ?
Как министерството контролира спазват ли се разпоредбите на Закона за автомобилните превози от фирмите извършващи градски превози на пътници?
Ще предприеме ли министерството стъпки за проверка на Столична община, и ще наложи ли санкции ако констатира нарушения ?

 

Към народните представители предложили промените Иван Стефанов Вълков – ГЕРБ зам. председател на комисията,  Станислав Стоянов Иванов – ГЕРБ и членовете на Комисията по транспорт Настимир Ананиев Ананиев председател Реформаторски блок, Камен Костов Костадинов зам. председател ДПС, Петър Иванов Петров зам. председател Български демократичен център - Народен съюз, Атанас Иванов Ташков ГЕРБ, Галя Симеонова Георгиева ГЕРБ, Георги Страхилов Свиленски БСП, Георги Ченков Търновалийски БСП, Гроздан Спасов Караджов  Реформаторски блок, Димитър Ангелов Горов БСП, Дурхан Мехмед Мустафа ДПС, Искрен  Василев Веселинов Патриотичен фронт, Клавдия Георгиева Григорова – Ганчева ГЕРБ, Миглена Дойкова Александрова АТАКА, Павел Алексеев Христов ГЕРБ, Петър Георгиев Кадиев АБВ, Рушен Мехмед Риза ДПС и  Цветомир Цвятков Михов ГЕРБ

Имали нарушение в наредбата на Столична община в частта и за глобите на нередовни пътници на Закона за автомобилните превози на която предлагате изменение ?

Запознати ли сте с нарушенията на Столична община, и какви мерки предприехте за прекратяването им ?

В предложения от Вас законопроект не са посочени конкретни мотиви за това изменение

Смятате ли, че с това предложение без мотиви узаконявате настоящото нарушение на Столична община на действащите разпоредби на Закона за автомобилните превози ?
Моля, за поне два мотива за това изменение

Предстои да видим дали изобщо някои от запитаните народни представители и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  активно работещи за върховенството на законите в страната ще благоволят да дадат някакъв логичен отговор.

 

Автор: Марин Маринов

Стандарт”-на гавра с журналисти

БАНКОВА СТАТИСТИКА

Министерство на банковото благоденствие или Министерство на финансите

Пощенска банка надбяга собствената си глупост

Схема за измами с кредити в Банка ДСК

 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 3428 пъти Последно променена в Понеделник, 31 Октомври 2016 07:10
Влезте, за да коментирате