В Бургас се състоя първото заседание по обявената процедура за избор на изпълнител, който да достави 100 нови тролейбуса. Постъпили са 6 оферти на производители от Чехия, Полша и Украйна. Предстои тяхното детайлно разглеждане, след което участниците, които отговарят на условията на възложителя, ще бъдат поканени да предоставят технически оферти.
Комисията, провела първото заседание, включва представители на общините Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора, както и представители на дружествата - оператори на обществения транспорт в четирите града.
Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предназначена за централните администрации.
С пари от бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР ще бъдат финансирани още 59 проекта от 20 области на страната. Субсидията за тях възлиза на 22 714 521 лв. Най-много са одобрените инвестиционни предложения от пловдивска област – общо 7 на брой, следвани от тези от Велико Търново, от където идват 6 проекта.
На този етап 2095 административни услуги вече се предоставят онлайн, а 100 администрации са въвели системи за вътрешен електронен документооборот. Това са само част от резултатите по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Напредъкът в сферата на

Субсидията за инвестиционните предложения по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е 12 704 130 лева.

Страница 7 от 7