За периода 2010-2012 г. проверките на място са общо 29, а отправените от комисията препоръки към дейността на дружествата са повече от 430.  
Комисията за финансов надзор /КФН/ осъществява чрез Управление „Осигурителен надзор” ежедневен контрол за законосъобразност на дейността на пенсионноосигурителните дружества /ПОД/, фондовете за допълнително пенсионно осигуряване /ФДПО/ и банките – попечители /БП/. Надзорът се осъществява по два начина - дистанционно и чрез проверки на място, които според обхвата си са пълни (общи) и тематични. Пълните проверки обхващат всички основни дейности на пенсионноосигурителните дружества и следят за спазването на разпоредбите на КСО и действащите подзаконови нормативни актове по допълнително пенсионно осигуряване.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:43
От началото на деня до 18 часа на телефон 112 са подадени 204 сигнала за произшествия. 76 от тях са били за пожарни инциденти, а 124 – за спасителни и аварийни дейности. Екипите на столичната пожарна и на областните управления „Пожрна безопасност и защита на населението” са  реагирали на 97 сигнала за паднали дървета, клони, надвиснали опасни предмети и отнесени части от покриви при бурните ветрове. Най-много сигнали са подадени на територията на областите Пловдив, Хасково, Кърджали, Габрово, Благоевград и Ловеч.
Последно променена в Четвъртък, 14 Март 2013 21:49
Националният омбудсман сезира Конституционния съд на Република България (КС) с искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, поради противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България. Съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), при авансово изплащане на дохода от лихви по депозитни сметки в търговски банки, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Законодателна дейност
По време на мандата си 41-то Народно събрание е приело 554 закона, 568 решения и 12 обръщения и  декларации. Това сочи справка за периода от 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г., подготвена от парламентарния пресцентър и правна дирекция на Народното събрание.
Парламентът е имал 487 пленарни заседания, като 35 от тях са били извънредни.
В 41-то Народно събрание са постъпили общо 940 законопроекта, като 515 от тях са внесени от Министерски съвет. От 14 юли 2009 г. до 11 март 2013 г. са били внесени 678 проекторешения, от които 589 от народни представители, както и 35 проекта за обръщения и декларации.
Последно променена в Сряда, 13 Март 2013 19:29