Четвъртък, 20 Февруари 2020 16:36

ОПРЧР подготвя обучения по цифрови умения

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ планира масови обучения по цифрови компетентности, които ще засегнат почти всеки работещ или безработен човек. Това е един от основните приоритети на ЕСФ + за наваксване на цифровите умения на работната сила в България през следващия програмен период 2021-2027 г.“ Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова по време на семинар с участието на институции, синдикати и работодателски организации.

„Основната цел на обученията е получаване на базови цифрови компетентности или надграждане на цифровите умения в отговор на изискванията за определени длъжности на пазара на труда. Социално уязвимите групи и възрастните хора ще имат достъп до по-облекчен тип обучения, благодарение на които ще се подобри достъпът им до публичните услуги, предоставяни единствено по електронен път“, уточни Русинова.

„Подобряването на цифровите умения е част от реформирането на пазара на труда и подобряването на социалното включване в България“, подчерта зам.-министърът. Ролята на социалните партньори е да подпомогнат процеса на структуриране на програмите за обучение по дигитални умения, така че да отговарят на нуждите на пазара на труда.

„Всички обучения, през които се преминава, директно допринасят за кариерното развитие на съответния човек в различните сектори“, коментира Станислав Рангелов, заместник-началник на отдел В5 „Румъния, България“ в дирекция Б „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той допълни, че приоритет за Европейския социален фонд са хората и полагането на основите за по-лесно преминаване на служители от един сектор в друг, или от едно работно място на друго. Според него дигиталните умения и квалификация са гаранция за това.

Европейската комисия предлага при организирането и провеждането на дигитални курсове да бъдат използвани вече създадени структури, но да бъдат пригодени към националните особености. Преди включването в обучение по дигитални компетентности, следва да бъде установено нивото на уменията преди обучението, независимо дали чрез самооценка или предварителен тест. Обученията ще бъдат адаптирани за съответната група, която се обучава, така че да отговаря на специфичните им възможности и нужди. Независимата валидация на получените дигитални умения е ключова за обученията, тъй като акцент ще бъдат постигнатите резултати.

Сериозно внимание бе обърнато на нуждата от създаване на национална рамка за цифровите компетентности, която да обособи нуждите, възможностите за обучения и видовете им, както и валидация на знанията на работната сила.

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 972 пъти Последно променена в Четвъртък, 20 Февруари 2020 16:39
Влезте, за да коментирате