Община Банско - музеи и културно исторически забележителности

Гр. Банско - Национално значение

  • Римска баня - Архитектурно-строителна
  • Култов ансамбъл "Света Троица"- Архитектурно-строителена и художествена
  • Църква"Успение Богородично" - Архитектурно-строителена и художествена
  • Къща на Неофит Рилски- Архитектурно-строителн
  • Родната къща на Никола Вапцаров - Историческа
  • Веляновата къща - Архитектурно-строителен и художествен

 

Гр. Добринище - Национално значение

  • Лобно място на Иван Козарев – Историческа

 

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство