Статии

Допълнение кън Калинките на Пощенска банка заемащи високи постове държат да заявят публично присъствието си

Ето и още няколко надявам се последните открити грешки, в рамките на девет реда текст.

Според банката:  „Друга интересно наблюдение е, че вече близо 43% от сделките в София са с ипотека, при средно 13 % за страната.”  Какво показват данните в статистиката на Агенция по вписвания /АВ/ !

Продажби първо тримесечие 2013 г. в София  -   3 600 броя.

Общ брои на ипотеките тримесечие 2013 г. в София  - 1 468 броя.

Таблица 1

Първо тримесечие

Продажби

Ипотеки

В проценти

2013

3 600

1 468

40,78%

Източник: Агенция по вписванията

Очевидно имаме разминаване в процентите от 2,22 %, което не е малко. Едва ли можем да кажем , че 40,78 са близо 43 % както твърдят от  Юробанк България АД /Пощенска банка/. Ако полученото от мен число преди десетичната запетая беше поне 42, можеше и да се съглася с тяхното твърдение. Дали средно за страната сделките с ипотека са 13 %, се отказвам да смятам. Оставям на Вас да го проверите.

Според банката:   „Основната част от ръста на ипотеките идва от гр. София, където е регистрирано 20% нарастване, следвано от Бургас с ръст от 17%.”  Какво показват данните в статистиката на Агенция по вписвания /АВ/ !

Таблица 2

Ръст на ипотеките

I тримесечие

2012

2013

В проценти

София

1 288

1 468

13,98%

Бургас

210

246

17,00%

Източник: Агенция по вписванията

Отново имаме сериозно разминаване с цели 6,02 %. Как банковите специалисти и експерти на  Юробанк България АД /Пощенска банка/ са получили 20 % се явява поредната загадка. Интересното  е, че цитираните от банката проценти за Бургас са верни. Очевидно е , основния ръст на ипотеките не е от гр. София, а от гр. Бургас.