В периода от 1 до 30 юни 2013 г. 114 223 здравноосигурени лица са сменили личния си лекар. Най-голям е техният брой в София – 22 499 души, а най-малък е в Силистра – 1420 души.
Основните причини за смяна са: прекратен договор с общопрактикуващ лекар, промяна на местоживеенето на пациента, лични предпочитания към друг лекар.

Надзорният съвет (НС) на НЗОК прие на свое заседание отчета за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към 30-ти юни 2013 г.
Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година, е 2 710 276 хил. лева. За първото полугодие събраните приходи и трансфери са в размер на 1 265 536 хил. лева, което представлява 46,7 на сто от годишния план.

За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,  стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания. Министерство на здравеопазването раздаде над 19 000 бързи тестове за ХИВ на Регионалните здравни иснпекции и неправителствените организации, работещи с уязвими групи, за да извършват дейности по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по време на кампанията.

На проведена днес пресконференция д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК, информира медиите за състоянието на бюджета на институцията към 30.06.2013 г.
Представени бяха данни, според които изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2013 г. в болничната медицинска помощ е 63,5% (в това число лекарствена терапия за онкоболни – 75,1%). За лекарства за домашно лечение са изразходвани 58,6% от годишния план, в специализираната извънболнична медицинска помощ -51,1%, а в денталната помощ - 59,2%.

В София, Нова Загора и Разград са регистрирани общо 13 случая на заболели от морбили

МЗ започна допълнителна имунизационна кампания с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в няколко области на страната, където са регистрирани 13 случая на морбили. Случаите са от три огнища без епидемична връзка помежду им, а резултатите са потвърдени от Националната Референтна лаборатория към НЦЗПБ. В София са регистрирани 10 заболели лица на възраст от 9 месеца до 21 години, като причината е пренос на заразата от Германия. Вследствие на внос на вируса от Турция в гр. Нова Загора има заболели 2 лица – на 5 месеца и на 20 години, а в гр. Разград е регистриран един случай на дете на 2 години. Девет от заболелите са от ромски произход, от които само един случай е с данни за проведени имунизации срещу морбили.

Два пъти в годината, през месец юни и през месец декември, всяко здравноосигурено лице има право да смени своя личен лекар с друг, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За целта трябва да бъде попълнена Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители.

Общият размер на дълговете на държавните и общински болници /176 у нас/ към 31 март т.г. е 388 099 000 лв., от тях просрочените са за 86, 886 млн.лв. Цифрите съобщи здравният министър Николай Петров. 100 процента държавните лечебни заведения са заборчлели за над 176 млн.лв., просрочените им дългове са 14 277 000 лв.

Болници с държавно участие с повече от 50 процента общо дължат 145 824 000 лв., просрочени са за над 40 млн. лв. 109-те общински лечебни заведения дължат 65 520 000 лв., просрочени са 32 320 000 лв. Общо за субсидиране на държавни и общински болници Министерството на здравеопазването превежда над 71 млн.лв., допълни справката министър Петров.

От 15 април 2013 г. до днес над 11 000 здравноосигурени граждани са получили уникален код за достъп (УКД) до персонализираната информационна система (ПИС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
НЗОК осигури възможност на всички здравноосигурени лица да получат електронен достъп до информацията, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от институцията. Достъпът се осъществява чрез 10 символен буквено-цифров код, който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и възможността за достъп до ПИС с универсален електронен подпис.

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на „Методика за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ”, утвърдена с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Комисията за защита на конкуренцията прие становище по „Образец на типов договор” между НЗОК и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата. Образецът на типов договор за 2013 г. е съгласуван от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

Страница 9 от 9