Неделя, 21 Август 2011 12:02

България е малка – лъжци с името Пощенска банка ви дебнат отвсякъде

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

….банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

                                                                                               Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

                                                                                                                                     Марин Маринов  БГИБП 2011 г.

 Звучи ви невероятно но Пощенска банка в лицето на не кой да е, а на двамата изпълнителни директори  г-жа Петя Димитрова и вече бившия г-н Асен Ягодин лъже и мами така както не са ви лъгали преди години на Магурата. През последните седмици от банката активизираха своя фишинг за набиране на жертви. Слушайки рекламните послания човек, който се е хванал в капана им остава с впечатлението, че на пазара има две банки с това име и той определено е избрал грешната. Статията е по действителен случай и показва една малка част от методите за мачкане на потребителите, ограбването им по кокошкарски начин и перфектната симбиоза между банките и БНБ. Как тръгвайки от нещо дребно и незначително  се стига до стряскащи истини и реалност, поставяща под въпрос до колко е стабилна банковата система . Каква е точно ролята на БНБ да регулира системата според пазарните принципи, или да е естествено продължение на частните търговски дружества-банки осигуряваща им комфорт за нарушаване на нормативната уредба и защитавайки ги активно от потребителите. Конкретно за Пощенска банка нека всеки сам прецени  заслужавали неговото доверие и имали място на пазара дружество работещо по този начин. Щом от най-високо ниво на ръководството , не се притесняват от евентуални последствия  и спокойно  лъжат и подвеждат БНБ за един незначителен на пръв поглед проблем. Лъжат все едно това за тях е нормално, рутинно и естествено поведение при извършване на основната си дейност. Какви размери могат да придобият тези им действия, както и щетите които причиняват морални и материални можем само да гадаем. Освен лъжите срещу своите клиенти дръзнали да си потърсят правата и тяхното злепоставяне, от Пощенска банка отказват всякакво съдействие за изясняване на случая. Помислете добре няколко пъти преди да поставите живота и бъдещето си на карта в Пощенска банка, утре може да сте вие в такава или по-лоша ситуация. Героя както ще го наричаме има потребителски кредит в лева, разплащателна сметка в лева и кредитна карта ВИЗА класик в лева . След подписването на „договорите” с банката, розовата преди това  картинка  започва да добива истинската си същност. Докато Героя плаща всичко, което му наложат без да пита той е перфектния клиент. Постепенно Пощенска банка започва да променя и добавя параметри ЕДНОСТРАННО, водещи до реализирането от нея на по-големи финансови изгоди. На опитите да получи ясна и адекватна писмена информация, той получава неясни и разтегливи отговори и отношение характерно за едни отминали епохи, между господари и роби. Лишен от всякаква възможност да окаже въздействие върху случващото се, като равноправна страна, липсата на възможност за извънсъдебно решаване на проблема,/ въпреки препоръките и на Световната банка за създаването на финансов омбудсман/, Героя решава да изрази своя протест, като направи месечните си вноски по кредита в монети. Събира необходимата сума и прави две поредни вноски по разплащателната сметка на негово име обслужваща кредита. За голяма негова изненада се оказва, че трябва да заплати такса за броенето на монетите според служителките, която е процент от внасяната сума и не по-малко от 10 BGN. Той учтиво ги моли да му покажат къде е регламентирана тая такса. Показват му в тарифата на банката раздел

1.35. Други касови услуги

1.35.4 Внасяне/обмяна на монети (над 10 лева)  5 % мин. 10 лева

Таксата не е броене, а е записана като внасяне/обмяна. Героя им обяснява, че има грешка тъй като раздела се отнася за други касови услуги. Като обяснява, че в неговия случай трябва да се приложи

II. Касова дейност

II.1 Разплащателни Сметки

2.1.1. Внасяне на суми по сметка - за частта над BGN 3 000, EUR/USD3 000 /дневно/  - - 0.1 %, min. BGN 3 max BGN 100

Както е видно според същата тази тарифа всеки клиент, който има разплащателна сметка може да внася до 3 000 BGN дневно без такси и комисионни, като желае да упражни това свое право. Според „Закона за БНБ”

Чл. 25. (1) Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети.

(2) Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения.

В случая индекса BGN не прави разлика между банкноти и монети. И в двата клона на Пощенска банка на това желание и полагащо му се право, Героя среща едно възмущение, неприязън и присмех     за това, че е дръзнал да си защити интересите.  Отношението в клон „Скобелев” гр. София е грубо, арогантно и на моменти с елементи на открита заплаха. В крайна сметка е принуден да заплати таксата, защото в противен случай отказват да му приемат парите. От всички средства за масова информация, банковата пропаганда и тази на БНБ в един глас ни убеждават в стабилността част, от която е воденето на строга, точна и коректна документация. В нашия случай Пощенска банка показва точно обратното, на едното бордеро за събраната такса в раздел „Основание” е записан   текст, нямащи нищо общо с този в тарифата. Ето едно от доказателствата за съставяне на документ с невярно съдържание, който изкривява информацията и поставя под съмнение нейната достоверност. Постоянно облъчван от свободните и обективни медии, че е „пълноправен” гражданин на ЕС, и като такъв има права,Героя решава да ги потърси, като се обръща с жалби до Комисия за защита на потребителите (КЗП) и БНБ. В жалбите описва проблема и прилага копия от бордерата за събрани такси и вносните бележки, от които е видно, че се прави вноска по кредит. Междувременно разбира, че кредита му е продаден на друго търговско дружество собственост на основните акционери в Пощенска банка без да е уведомен за това действие по надлежния ред описан в „договора”, което също включва в жалбата до БНБ. Пръв пристига отговора от КЗП. Отговор, който затвърждава убеждението му, че името на комисията трябва да бъде Комисия за защита ОТ потребителите. В него експертите надлежно обясняват, че няма нарушение тъй като такава такса съществува в тарифата. Факт, който Героя не оспорва, проблема е дали е използвана правомерно или едната по-силната страна се е облагодетелствала финансово без да има това право. По този проблем от КЗП съществен отговор няма, за тях е важно да има в тарифата тази такса а кога и как се прилага няма значение. В този случай не е необходимо да се вземат под внимание мотивите на потребителя. След този интересен подход и логика на КЗП, надеждата на Героя остава в регулатора БНБ, където си мисли, че има специалисти компетентни във финансовата сфера.  Отговора на БНБ е изненадващ и шокиращ за него, както като начин и метод за неговото изготвяне, така и като съдържание.При  преглед и на други отговори на жалби до БНБ публикувани в интернет се оказва, че получавайки жалба срещу някоя банка от БНБ я препращат към нея за отговор. Когато  го получат му правят един преразказ, няма значение информацията в него подкрепена ли е с документи или не. Щом търговската банка казва, че няма нарушение, значи няма. По въпроса за неправомерно събраната такса от Пощенска банка твърдят, че е събрана правилно.  Няма нарушение, и прилагат копие на страница от тарифата с въпросната такса. Това е напълно достатъчно на многоуважавания г-н Тихомир Тимнев/ най вероятно специалист и доказал се професионалист в областта щом е на този пост,/ да не си прави изобщо труда да проверява мотивите на Героя ,и да си създава излишни главоболия. По въпроса с продадения кредит ситуацията е още по странна и тревожна. От писмото на Пощенска банка до БНБ по неоспорим начин се казва, че клиента е уведомен за продажбата, но липсват доказателства за това подписани от Героя. Тук отново /воден от своя изключителен професионализъм /многоуважаемия г-н Тихомир Тимнев не си прави труда да изиска от Пощенска банка писмени доказателства, както е редно, тъй като тя е малко по равнопоставена от Героя, а те в бързината да отговорят навреме най вероятно „неволно” са пропуснали да изпратят. След цялата „добре” свършена работа,  многоуважаемия г-н Тихомир Тимнев накрая експертно заключва, че нарушения няма, и ако Героя не е доволен от обслужването да си рефинансира кредита. И за да  е пародията пълна поставя печата на една от най-старите институции в Република България. Така чиновника от БНБ с професионализъм приключва случая. Героя убеден в своята правота се обръща към Пощенска банка с искане да му предостави копие на документа, с който го е уведомила с неговия подпис или обратна разписка, че е получил такава по пощата. След близо шест месеца (което сигурно за тях е нормален срок), чакане и едно писмено напомняне, от Пощенска банка проявяват великодушие и решават да изпратят отговор че: не е необходимо предоставянето на такъв документ, тъй като било видно, че клиента е запознат с продажбата как и от къде не става ясно след като кореспонденцията между двете страни  регламентирана в „договора” е нормално да има проследимост на документите в писмен вид. Действията и „логиката” им оставям без коментар тъй като няма измислени думи за тях, но определено противоречат на посланията изпращани от Пощенска банка чрез всички възможни канали за ефективен фишинг.

-       Оказва се, че БНБ няма собствено независимо мнение изградено върху факти и документи. С действията и бездействията си съдейства и узаконява изкривяването на пазара в полза на частни търговски дружества, с цел извличането на неоснователни финансови облаги в огромни размери

-       По презумция потребителите на финансови услуги пред БНБ са виновни даже и да доказват противното.

-       За БНБ фактите и документите нямат стойност и не са необходими, ако имат насреща си „честната” дума на изпълнителен директор на банка.

-       За БНБ няма значение дали търговските банки работят на пазарен принцип, и спазват нормативната уредба в Република България, стига да реализират добри печалби за системата.  Също така им помагат с прикриване на извършваните нарушения и въвеждане на информационно затъмнение.

-       Една от най-старите институции в Република България не се явява, като регулатор на пазарните взаимоотношения в сектора, а е принизена да обслужва интересите на частните търговски дружества – банки. До къде може да стигне това падение предстои да видим.

Списъка с притеснителни изводи може да бъде продължен до безкрай. Оставям го отворен нека всеки сам го довърши според собствените си виждания. Два въпроса се открояват съществено сред лавината от възникващи въпроси. Трябва ли да вярваме на г-н Иван Искров и подчинените му, когато се появят в публичното пространство и призоват да им вярваме за всичко което казват на сляпо ?

Заслужават ли тези хора да бъдат на тези постове, и да получават заплати за „добре” свършена работа ?

За Пощенска банка ще ползвам подхода налаган от БНБ и характерен за един друг бранш. За Пощенска банка само добри думи или нищо. Ще се спра на втората възможност и няма да кажа нищо.

Само ще ви попитам:

Все още ли желаете да станете жертва на Пощенска банка ?

Заслужава ли си да заложите живота и бъдещето си на карта в такава банка ?

Марин Маринов

Прочетена 3717 пъти Последно променена в Четвъртък, 01 Септември 2016 07:58
Влезте, за да коментирате