Петък, 07 Февруари 2020 17:00

МРРБ работи по важни за общините инфраструктурни проекти

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

МРРБ продължава работа по приоритетни за общините инфраструктурни проекти. В бюджетната програма на министерството са предвидени 4,35 млн. лв. за завършването на пречиствателната станция за питейни води за Сливен, съобщи в парламента днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Строителството е спряно поради неизградени водопроводни връзки от пречиствателната станция до града. Към момента дейностите по нея са завършени на 90%.

Предвижда се МРРБ да стартира процедура по обявяване на обществена поръчка за изпълнението ѝ през втората половина на 2020 г., успоредно с изпълнението на дейности по договора за безвъзмездна финансова помощ „В и К“ ООД, гр. Сливен, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Той е на стойност 133,3 млн. лв. и сред предвидените в него обекти са и водопроводните връзки - довеждащ водопровод, отклонение от магистралния водопровод от яз. „Асеновец“, водопровод от ПСПВ към града и хранителни водопроводи, необходими за работата на пречиствателната станция.

В инвестиционната програма на МРРБ за 2020 г. са включени обектите „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап III.2, община Бургас“, „Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг“ и „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“, съобщи още регионалният министър. Чрез изграждане на укрепителните и отводнителни противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения на тези обекти, бреговата и плажната ивица на България и техническата инфраструктура в засегнатите райони ще се предпазят от разрушаване и ще се гарантира сигурността на населението. През тази година предстои да бъде въведена в експлоатация брегоукрепителна дамба, да се изпълнят укрепителни и отводнителни мероприятия и да се реализира паркоустройствен проект със зелени зони в бургаския квартал Сарафово. До 19.04.2020 г. трябва да бъде представен коригираният подробен устройствен план и проект за укрепване на свлачище в гр. Царево.

Предвид това, че предвиденият транспортен достъп за изпълнение на брегоукрепването в гр. Ахтопол попада в дюни, са предприети действия за установяване на фактическото състояние на място със специалисти от БАН, РИОСВ и АГКК. След това ще бъдат предприети необходимите действия за реализиране на обекта, в т.ч. провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строително-монтажни работи, като в зависимост от преценката на специалистите може да се наложи промяна на специализираната карта или промяна на изготвения ПУП.

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 1262 пъти Последно променена в Петък, 07 Февруари 2020 17:01
Влезте, за да коментирате