Ведомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват и въвеждат…
Последно променена в Понеделник, 15 Април 2013 18:06
По-бързо се възстановява данък при подаване на декларация за облагане на доходите с…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:05
Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150 261…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:20
На свое заседание от 28 март 2013 г. КФН взе следните решения: 1.…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:23
На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:25
Ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от шест…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:28
Министър-председателят в служебното правителство и министър на външните работи Марин Райков издаде днес…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:33
На 20.03.2013 г. Надзорният орган за ценни книжа и пазари на Кипър обяви,…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:39
За периода 2010-2012 г. проверките на място са общо 29, а отправените от…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:43
„Работихме последните 4 г. в много тежки условия, особено в рамките на ЕС,…
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:46
Страница 20 от 20