Изходящи преводи BISERA на хартиен носител

ОТ 01.03-2016  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД /ПОЩЕНСКА БАНКА/ ПРИДОБИ БИЗНЕСА И КЛИЕНТИТЕ НА АЛФАБАНК КЛОН БЪЛГАРИЯ !!! 

ДОБРЕ Е КЛИЕНТИТЕ НА АЛФАБАНК КЛОН БЪЛГАРИЯ ДА ПРОВЕРЯТ ДАЛИ НЕ СА СЕ ВЛОШИЛИ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ОТ  ТЯХ ПРОДУКТИ ОТ ПРЕДИ ОБЕДИНЕНИЕТО !!!

МКБ Юнионбанк е купена от Първа инвестиционна банка.

Първа инвестиционна банка /FIBANK/ в рамките на 7-8 години е спасявана два пъти от фалит с пари на данъкоплатците. След второто спасяване банката масово се рекламира наблягайки на името FIBANK !!!

Избери показател за сравнение

Банка

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Алианц банк

.1,20

.1,60

.1,60

.1,80

2

 2,20

Алфа банк

.1,80

.1,80

2

2

2

 

Банка ДСК

2

2

2

.2,10

.2,10

 2,50

Банка Пиреос

.1,50

2

2

2

2

 2,20

Инвестбанк

.1,50

.1,50

.1,50

2

2

 2,50

МКБ Юнионбанк

2

2

2

 

 

 

ОББ

2

2

2

2

2

 2

Пощенска банка  /Юробанк/

2

2

2

.2,20

.2,20

 2,20

Прокредит банк

2

2

2

.2,50

.2,50

 3,50

FIBANK - Първа инвестиционна банка

.1,80

.1,80

2

2

.2,20

 2,20

Райфайзен банк

2

2

2

2

2

 2,50

СИБанк

.1,60

.1,80

2

2

.2,10

 2,10

Сосиете дженерали  Експрес банк

.1,80

.1,80

.1,80

.1,80

.1,80

 

Уникредит Булбанк

2

2

.2,20

.2,20

.2,20

 2,50

Централна кооперативна банка

.1,50

.1,50

.1,80

2

2

 2,20