Статистика на разплащателни сметки за физически лица

ВНИМАНИЕ !!! статистиката не е съгласуван с БНБ и има информативен характер !!!

Възможно е да предизвика нежелан от БНБ и Асоциацията на банките в България мисловен процес !!!