1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

Последно променена в Сряда, 20 Ноември 2019 19:14

Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2015 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., са длъжни да предоставят пред ДФЗ - РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

В документите трябва да е налична обобщена информация, доказваща биологичното състояние на парцелите, за които са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им.

ДФ „Земеделие“ - РА изплати близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на млади фермери, които подписаха договорите си по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. Те подадоха инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката, който се осъществи през ИСУН. В края на лятото ДФЗ – РА одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадаха в 100% бюджет на приема в размер на 22 млн. евро.

Източник: Свободна Европа

В политическата си кариера, започнала като общински съветник от БСП и минала през шеф на правната комисия в парламента от ГЕРБ, настоящият правосъден министър Данаил Кирилов не се е разкривал като саркастичен оратор. Изявите му от трибуната в Народното събрание не се свързат с тежки политически спорове, нито с особени конфликти. Ето защо маниерът му на водене на последните заседания на Висшия съдебен съвет (ВСС) са изненада за познаващите публичния му образ.

Той самият казва, че “файловете са обърнати”. Но това обръщане ескалира дотам, че над 100 съдии поискаха извинение от него за поведението му по време на процедурата за избор на главен прокурор.