През 2020 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 46,8 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите ще изработват по 346 млн. лв., което означава, че ще са необходими близо 136 дни за попълване на хазната. Казано с други думи, Денят на данъчна свобода през 2020 г. ще настъпи на 15 май. Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си.

Последно променена в Неделя, 12 Януари 2020 14:03

Оставките са за министрите само на партньорите, и то десните, коментира Манолова и посочи, че премиерът е началник на подалия оставка Нено Димов

Оставката на министър Димов беше въпрос на време. Но тя показа липсата на други оставки - на министри от партия ГЕРБ. Видя се, че отговорност носят само министри, различни от тези на ГЕРБ. Тези на ГЕРБ са покрити, под чадър, в комфорт, а изгарят само министри на коалиционните партньори. Нено Димов е десен човек и обвинениe като неговото е съдба на десните министри коалиционни партньори на Борисов още от миналия мандат.

Последно променена в Неделя, 12 Януари 2020 02:36

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на възложителите на обществени поръчки, че имат възможност да създават по служебен път удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Документът може да се генерира чрез Системата за „Електронни удостоверения“ с модул „Електронни удостоверения (възложители и бенефициенти)“.

Днес, 10.01.2020 г., беше проведено публично заседание на комисията, назначена да проведе обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница". На публичното заседание бяха оповестени резултатите от оценяването по техническата оценка на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя и бяха отворени ценовите им предложения.