….банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

                                                                                               Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

                                                                                                                                     Марин Маринов  БГИБП 2011 г.

Страница 334 от 334