….банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..
                                                                                                            Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.
Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.
                                                                                                            Марин Маринов  БГИБП 2011 г.

….банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

                                                                                               Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

                                                                                                                                     Марин Маринов  БГИБП 2011 г.

Страница 334 от 334