…. банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

Марин Маринов  БГИБП 2011 г

Незачитане на надзорните регулации и неизпълнение на надзорните препоръки, са много малка част от институционалната работата на частните търговски дружества-банки през 2006 г.  И за най-непосветените в българските банкови мистерии става видно, че кръвоносната система на икономиката (метафорично описание за банките от висшия им чиновнически апарат) има хронично заболяване, чрез което разнася токсини и заразява останалите сектори. Малка подробност от биологията, която (без)отговорните за случващите се процеси пропускат да споменат в   метафоричните си сравнения, че освен живот кръвоносната система може да унищожи организма бавно и мъчително или бързо и безболезнено. На кое от двете сме свидетели всеки може сам да прецени.

…. банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

Марин Маринов  БГИБП 2011 г

…. банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

Марин Маринов  БГИБП 2011 г