Разкритията с манипулирането на пазарния индекс  LIBOR набират все по-голяма скорост. Под ударите на регулаторите в САЩ, Великобритания, Япония и Европейския съюз попадат световно известни банкови имена. Към описания скандал може да добавим и още два – разследването срещу шефовете на испанската „Bankia” за фалшифициране на счетоводни отчети, и уличената в пране на мафиотски и терористични пари Британска банка HSBC. Отклонилите се от правия път рано или късно си понасят последствията (материални и морални), заставайки с името и прегрешенията си пред обществото. Така е в демократичния свят с работеща пазарна икономика. Българската реалност е пречупена през кривото огледало на наглостта и арогантността. От него шеговито ни намига образа на модерния Бай Ганьо в скъп костюм, готов на всичко по пътя си за власт и келепир.

В официалната икономика има добри проекти за финансиране !!!  Безнадеждно се търсят коректни и пазарно работещи банки, които да спечелят доверието на предприемачите.

Описаното в първа и втора част не е достатъчно за да си гарантирате говоренето на глупости, без за носите отговорност за това. Таксите и комисионните са друг неконтролируем инструмент, с който Пощенка банка сбъдва големите мечти за гарантирани спекулативни приходи на БНБ, акционерите и ръководството. Те също така се използват като средство за еднолично налагане (от позицията на икономически по-силната страна) на лоялност; като богат асортимент от санкции, за причинените им страдания и дискомфорт; компенсиране на загубите от обявените по-ниски лихвени проценти, на които се акцентира  в рекламните послания пред потребителите, преди да бъдат вдигнати след подписването на договор и др.

В официалната икономика има добри проекти за финансиране !!!  Безнадеждно се търсят коректни и пазарно работещи банки, които да спечелят доверието на предприемачите.

Когато трябва да заемеш бързо пазарен дял, който да ти гарантира административна защита от евентуален фалит, се пораждат доста съмнения около постигането му. Такъв бърз резултат едва ли може да се постигне само чрез официално тиражираната версия на коалиционните партньори Пощенска банка и БНБ, че привлечения финансов ресурс е пласиран по възможно най-разумния начин. Ако разгледаме по-стари издания на пътеводителя на банковия успех, излизащ под заглавието „Тарифа на Юробанк И Еф Джи …..” се натъкваме на малък жокер. Там ясно и точно

http://lchristoff.wordpress.com/  Научаваме, че на 28 юни 2012 г. британската и глобална банка Барклийз е глобена $450 млн. от регулиатори, за това, че е подавала изкривени данни за изчисляване на лихвените индекси ЛИБОР и ЮРИБОР. Изкривени данни банката е подавала с цел: а) да спечели (или ограничи загубите си) от търговия с деривати и б) да избегне вниманието на медиите.