Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на ВиК услуги в гр. Видин, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Правителството възложи на министъра на правосъдието координацията по изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Той ще бъде и административно-наказващ орган спрямо областните управители за нарушения на Изборния кодекс.

Последно променена в Сряда, 20 Март 2013 11:24

Да бъде създадена обществена комисия от представители на туристическия бранш с подкрепата на МИЕТ, която да изработи дългосрочна стратегия за развитието на отрасъла в периода 2014 – 2020 г. Това е една от важните стъпки, за които се договориха на среща днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев и 16 представители на туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, инвеститори и туристически организации. Сред конкретните неотложни мерки за развитие на туристическия отрасъл е и приемането на наредбите към наскоро одобрения Закон за туризма.

Въвеждането на електронните заявления е в изпълнение на ангажимента на правителството за намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.