В Бургас се състоя първото заседание по обявената процедура за избор на изпълнител, който да достави 100 нови тролейбуса. Постъпили са 6 оферти на производители от Чехия, Полша и Украйна. Предстои тяхното детайлно разглеждане, след което участниците, които отговарят на условията на възложителя, ще бъдат поканени да предоставят технически оферти.
Комисията, провела първото заседание, включва представители на общините Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора, както и представители на дружествата - оператори на обществения транспорт в четирите града.

Министър-председателят в служебното правителство и министър на външните работи Марин Райков издаде днес заповеди за създаване на две междуведомствени работни групи.

Целта на първата работна група е подготовка на цялостен подход към програмите за енергийна ефективност за програмния период 2014-2020 г. Председател ще бъде вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева. В състава на работната група ще бъдат включени и министрите Илияна Цанова, Асен Василев и Юлиян Попов, заместник-министрите към четири министерства и главен експерт в Дирекция “Програмиране на средствата от ЕС” към Министерския съвет.

Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:33
Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предназначена за централните администрации.
С пари от бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР ще бъдат финансирани още 59 проекта от 20 области на страната. Субсидията за тях възлиза на 22 714 521 лв. Най-много са одобрените инвестиционни предложения от пловдивска област – общо 7 на брой, следвани от тези от Велико Търново, от където идват 6 проекта.