Съгласно разпореждане на Централно диспечерско управление (ЦДУ), считано от 3 април е намалена мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй” – до 750 MW, и на шести блок – до 500 MW.
Причините за предприетата от ЦДУ мярка са намаленото потребление на електроенергия в страната, намаления износ на електрическа енергия, увеличеното производство на електрическа енергия от ВЕЦ поради увеличените притоци на вода и увеличеното производство на електроенергия от ВЕИ, както и необходимостта от осигуряване на баланса на енергийната система. 
В съответствие с графика за работа на блоковете на  АЕЦ „Козлодуй” през 2013 г., плановият годишен ремонт на пети блок започва на 23 април.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 15:31

На проучвателно посещение в Бургас пристигна делегация от китайската компания Ютонг /Yutong bus/, водена от Роджър Жоу - директор по продажбите за Европа и Северна Америка. Гостите бяха посрещнати от зам.-кмета Красимир Стойчев, координатора по проекта "Интегриран градски транспорт" Руска Бояджиева, управителя на "Бургасбус" Петко Драгнев и Аристид Каравидов, който отговаря за новата градска индустриална зона.
Днес, 3 април 2013 г., ръководството на прокуратурата представи резултатите от проверката в енергетиката  („Национална електрическа компания“ – ЕАД  (НЕК-ЕАД) гр. София,  Електро разпределителните дружества, ДКЕВР).
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 15:31

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150 261  хил. лв., в т. ч. 137 190 хил. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13 071 хил. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави.

Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:20