http://kendov.com/    Банка ДСК има значителен рекламен дял във връзка с кредити свързани с Европейски програми за финансиране на  фирми и граждани които притежават стопанска инициатива.

Една от тях е Европейската  програма за подпомагане на земеделските райони към ДФ”Земеделие”, с когото Банка ДСК има подписано споразумение за подпомагане на фирми и граждани със стопанска  инициатива и поемащи риска да осъществяват одобрени от ДФ „Земеделие” проекти.

Съветът на Европейския Съюз реши да предприеме ограничителни мерки, насочени към замразяването и възстановяването на активи от лица, за които е установено, че са отговорни за присвояването на финансови средства на украинската държава, и на лица, отговорни за нарушения на правата на човека. Мерките са с цел утвърждаване и подкрепа на правовата държава и зачитането на правата на човека в Украйна.

Последно променена в Петък, 14 Март 2014 16:41

Близо 70% от постъпилите 17 834 жалби в Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2013г. са решени в полза на гражданите. Оплакванията са свързани предимно с дефектна комуникационна и аудиовизуална техника, битови уреди и услуги, обувки и мебели. Потребителите са се оплаквали във ведомството и за качеството при предоставяне на туристически продукти.

Последно променена в Петък, 14 Март 2014 16:35

Над 84% от дружествата, осъществяващи дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис. Това показват данните на НАП от получените до този момент документи в Агенцията. До сега в страната са подадени общо 50 600 декларации за облагане с корпоративни данъци. От тях близо 27 000 са формулярите, подадени от дружества, които осъществяват дейност, а останалите – от такива, които не са работили през миналата година.

Последно променена в Петък, 14 Март 2014 16:26