Във връзка с публикувана информация на интернет страница http://www.eurobet.bg/ относно букмейкърски залози върху индекса SOFIX, Комисията за финансов надзор започва проверка относно спазване разпоредбата на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) относно търговията с емисии акции, включени в изчислението на индекса.
Последно променена в Вторник, 12 Март 2013 20:44
Тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена от работна група в Министерство на земеделието и храните. Разгледани бяха основните изисквания по отделните мерки от програмата, също така бяха обсъдени и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.
Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазната за януари са на обща стойност 8,6 млн. лв. Според закона данъкът се внася от финансовите институции  до края на месеца, следващ месеца, в който са изплатили лихвата на гражданите.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:49
2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път
Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:51