Комисията за защита на потребителите (КЗП) одобрява решението на електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Електро България” да промени практиката си да прекъсва електрозахранването на клиенти, които оспорват размера на сметката си и отказват да я платят, докато проверката по жалбата не приключи. По такъв начин компанията се съобразява с направените от КЗП препоръки за отстраняване на неравноправна клаузата в Общите условия на договорите си, която гласеше, че възражения срещу фактурата не освобождават потребителя от задължението му да заплати сумата по нея в срок.

Същата клауза обаче все още е налична в Общите условия на договорите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Въпреки направените препоръки от страна на КЗП за отстраняването й, тя все още фигурира там, както и в Общите условия на електроразпределителните дружества "ЕВН България Електроснабдяване" АД, ЕВН „България Електроразпределение” АД и „Енерго-Про Продажби” АД. Срещу цитираните дружества са заведени колективни искове с настояване съдът да прогласи клаузите за недействителни.

Последно променена в Понеделник, 09 Септември 2013 18:57

В рамките на своите правомощия инспекторите провериха близо 600 автосервиза, намиращи се на територията на Столична община. Бяха установени предимно маловажни нарушения като: извършване на част от ремонтните работи извън определеното за дейността помещение, непочистена прилежаща към обекта територия и др. Наложени са 55 глоби по квитанции. Резултатите от проверките показват, че собствениците на автосервизи се придържат към законовите изисквания и спазват Наредбите на Столичния общински съвет.

Последно променена в Понеделник, 09 Септември 2013 18:55

Контролната операция, организирана от Европейската мрежа на службите „Пътна полиция” в ЕС /TISPOL/, продължава до 15 септември

Засилен контрол за използването на колани от водачите и пътниците в автомобилите, както и обезопасителни  системи и столчета за децата и каски за мотористите ще се осъществява на територията на страните от Европейски съюз от 9 до 15 септември тази година. По време на акцията ще се извършват и проверки за валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Контролната операция е поредната организирана от Европейската мрежа на службите „Пътна полиция” в ЕС. Като член на TISPOL “Пътна полиция” в нашата страна също ще се осъществи засилен контрол на пътя през периода.
Поредната акция цели постигането на превантивен ефект и намаляването на риска от сериозни наранявания или смърт при пътни инциденти.

Последно променена в Понеделник, 09 Септември 2013 18:26

С цел повишаване на капацитета на бенефициентите и получаване на все по-добри проекти, екипът на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) подготви кратък наръчник с практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане. Документът допълва вече разработеното през 2012 г. общо Ръководство за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Наръчникът ще бъде раздаван по време на организираните задължителни обучения за бенефициентите от ОПАК за правилно изпълнение на проектите и минимизиране на риска от налагане на финансови санкции за неточно прилагане на правилата за управление и изпълнение на проекти, финансирани със средства на Европейския социален фонд и държавния бюджет.