Предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон,  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” напомня на търсещите работа лица да бъдат внимателни за своите права при започване на работа.

Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите лица  трябва да изискат от работодателя някои основни документи, за да имат по-голяма гаранция за своите трудови и осигурителни права. Те задължително трябва да получат екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП. Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор.

С промените в закона, които ще позволят съкращаване на сроковете за извършване на отчуждителни процедури, и при добра организация е напълно реалистично цялата автомагистрала „Хемус“ да бъде готова година по-рано от обявеното и по нея от София до Варна да се пътува през 2023 г. Преди две седмици депутати предложиха промени в Закона за държавната собственост, които се очаква да бъдат приети до около 30 дни. Това ще намали в пъти сроковете за отчуждителни процедури и от тях ще бъде спестявана поне година – година и половина, без това да се нарушават финансовите интереси на собствениците на земя. Преди две години бяха приети и промени в Закона за опазване на околната среда, което също допринесе за съкращаване на сроковете с между 6 месеца и година.

Подценяване на риска падане от височина е причина за половината от тежките инциденти на работното място в строителството, които почти винаги водят до трайна неработоспособност или до смърт. Това показва анализ на контролната дейност на Главна инспекция по труда. С цел превенция на този риск Агенцията организира днес, 17.04.2019 г., Национален ден за безопасна работа на височина. В рамките на деня наличният състав на Инспекцията по труда проверява обекти, на които се извършват строително-монтажни работи на височина. Планирано е да бъдат проверени около 230 строителни обекта в цялата страна от над 200 инспектори по труда. Резултати от Националния ден ще бъдат представени на по-късен етап.

За осма поредна година Агенцията по заетостта се включи в изложението на работодатели „Стажове”, организирано от Технически университет – София в столицата и структурите му в Пловдив и Сливен. Целта бе бизнесът да се запознае отблизо със своите бъдещи експерти. На щандовете си като участник във форума Агенцията консултира и насочи близо 150 студенти и млади специалисти за включване в стажантски програми, обучение и заетост.

Информационен ден за българите в Гърция в сферата на социалното осигуряване ще се проведе на 20 април в Александруполис. Събитието се организира от Службата по трудовите и социални въпроси към Министерство на труда и социалната политика съвместно с Националния осигурителен институт и Дружеството на българите в град Александруполис. Целта е да се повиши информираността на българските граждани в сферата на социалното осигуряване. 

По време на събитието ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси и експерти от НОИ ще предоставят консултации по теми, свързани с ползването на социалноосигурителни права по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Започна рехабилитацията на 32,5 км от второкласния път II-62 Дупница - Клисура - Самоков. Второкласният път свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, с път I-1 София - Благоевград и АМ „Тракия“. Инвестицията е за над 26 млн. лв. Стартът на строителните работи беше даден от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски.

Нови 250 безработни ще могат да се възползват и през 2019 г. от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на трудовата мобилност, регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Те дават възможност за финансова подкрепа и стимулиране на насочени от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от местоживеенето им.

От мерките могат да се възползват безработни, регистрирани в бюрата по труда, включително и младежи, ползвали социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа.

Цените на тол таксите, заложени в предложението на Световна банка за тежкотоварните автомобили между 3,5 т и 12 т, които се използват основно при вътрешни превози в България, са най-ниските в Европа. Тарифата за автомобили над 12 т е средна за Европа. За автобусите е предвидена ниска тарифа, като приходите от тях ще са в същия размер като получаваните досега от винетна такса. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по повод стартиралите разговори с превозвачи за тол тарифите.

Подаването на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци вече е възможно без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения пред НСИ Годишен отчет за дейността (ГОД). От Националния статистически институт съобщават, че срокът за подаване на ГОД ще бъде удължен, като фирмите са задължени да качат отчетите си в информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ до 5 април, като номерата им ще постъпват в НАП служебно.

647 млн. лв. са средствата от държавния бюджет, европейските фондове и Механизма за свързване на Европа, които се инвестират за изграждане и ремонт на пътища в Софийска област. Това съобщи в Сливница днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В града той участва в дискусия за регионалното развитие.