Вторник, 12 Март 2013 20:48

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труда

Написана от 
Оценете
(0 гласа)
До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година  за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2011 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ”, или имат подадена декларация(уведомление) за 2011 г., но през 2012 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация или уведомление за 2011 г. и през 2012 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където е достъпен за изтегляне  безплатен  специализиран софтуер (ЗБУТ+) за попълване на декларациите и уведомленията.  Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефони за контакти, дадени са отговори на най – често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията. За улеснение на работодателите във всички дирекции “Инспекция по труда” в страната са разкрити телефони, на които обучени асистенти и инспектори по труда дават консултации и отговарят на въпроси, свързани с попълването и подаването на декларацията. Списъкът с телефоните е публикуван на Интернет сайта на ГИТ в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.
Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:
  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
  •  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързано с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

 


Хотели и туризъм в България !    Държавна администрация

Прочетена 1927 пъти Последно променена в Събота, 13 Април 2013 15:14
Влезте, за да коментирате