Сряда, 09 Ноември 2016 18:10

"ТЕЦ Варна" ЕАД е подала заявление за изменение на лицензията за дейността ѝ „Производство на електрическа енергия“

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

КЕВР на открито заседание обсъди  доклад на работната група във връзка с подаденото заявление от „ТЕЦ-Варна“ ЕАД за изменение на лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“.

В заявлението на дружеството е поискано първите три блока на ТЕЦ-Варна да бъдат изведени от експлоатация, което може да стане само с разрешение на КЕВР и е условие за досегашната лицензия на производство на електроенергия. От 2015 г. „ТЕЦ-Варна“ не притежава комплексно разрешително и преустанови временно дейността си, тъй като не бяха извършени необходимите дейности по екологизация на производството. По направените разчети от собственика на дружеството ЧЕЗ-България, е необходимо да бъдат инвестирани близо 120 милиона евро за покриване на екологичните стандарти.

В доклада на работната група се посочва, че във връзка с разглеждане на заявлението за извеждане от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3 на централата, енергийният регулатор е поискал и е получил становища от Министерство на енергетиката и ЕСО. На откритото заседание бяха изслушани становищата на техни представителите, в които беше подчертано значението на централата за стабилността на националната енергийна система. Според ЕСО след затварянето на „ТЕЦ-Варна“ са направени  сериозни инвестиции за модернизация на подстанции и на мрежата в региона, които да гарантират електрозахранването на клиентите в региона. В становището на Министерството на енергетиката е изложена позицията, че собственикът на централата трябва да направи необходимите инвестиции, за да може тя отново да заработи.  Според ЧЕЗ-България извеждането от експлоатация на блокове № 1, 2 и 3,   в изпълнение на актуализираното Комплексно разрешително, няма да се отрази върху сигурността на доставките на електроенергия в региона. Изнесена беше информация, че дружеството-собственик и Министерство на енергетиката провеждат преговори за повторното въвеждане в експлоатация на останалите три блока в централата. Разговорите се очаква да приключат до края на годината. Дружеството планира производството на централата да покрива европейските стандарти като за целта  се предвижда модернизация на съоръженията, които да преминат към използване на природен газ като първичен източник. Необходимите средства за екологизацията на № 4, 5 и 6 блок се очаква да бъдат частично осигурени чрез продажба на оборудването на първите три блока на „ТЕЦ-Варна“.   

Във връзка с подаденото заявление за изменение на лицензията, в доклада на КЕВР се изразява позицията, че извеждането от експлоатация на трите блока произтича от Договора за присъединяване към ЕС и от издаденото на централата комплексното разрешително. Според регулатора, след изменението на лицензията на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, експлоатацията на останалите три блока ще бъде възможна само след привеждането им в съответствие с допустимите емисионни норми (изграждане на сероочистващи инсталации, монтиране на допълнително поле на електрофилтрите и монтиране на нискоазотни горелки на блокове № 4, 5 и 6).  Становището на регулатора е, че централата е в състояние да извърши необходимите инвестиции за екологизация на блоковете.

Окончателното решение на Комисията ще бъде взето на 16.11.2016 г. за закрито заседание.

 

Парламента узакони на първо четене умишлените закононарушения на Столична община и Центъра за градска мобилност

Стандарт”-на гавра с журналисти

БАНКОВА СТАТИСТИКА

Министерство на банковото благоденствие или Министерство на финансите

Пощенска банка надбяга собствената си глупост

 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 870 пъти Последно променена в Сряда, 09 Ноември 2016 18:19
Влезте, за да коментирате