През 2018 г. Агенция "Пътна инфраструктура" ще стартира тръжните процедури за избор на…
Последно променена в Събота, 27 Януари 2018 17:13
ВиК мрежата в България е четири пъти по-дълга от републиканската пътна мрежа Водоснабдителната…
Последно променена в Събота, 27 Януари 2018 17:05
Заявките за използване на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) са се…
Последно променена в Петък, 26 Януари 2018 20:32
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подложи на обществено обсъждане три варианта…
Последно променена в Петък, 26 Януари 2018 20:25
Екипи на Регионалната инспекция по околна среда – София (РИОСВ) и инспекторатът към…
Последно променена в Петък, 26 Януари 2018 20:12
Изграждането на подземен кадастър, който ще описва цялата ВиК мрежа в страната, е…
Последно променена в Четвъртък, 25 Януари 2018 20:06
Приложението за подаване на жалби от потребители към търговци „Аз клиентът” е проект,…
Последно променена в Сряда, 24 Януари 2018 20:49
Облекчава се процедурата при съгласуване на подробен устройствен план за национални обекти, обекти…
Последно променена в Сряда, 24 Януари 2018 20:32
Две дирекции “Инспекция по труда“ са ангажирани с казуса с неизплатените заплати на…
Последно променена в Вторник, 23 Януари 2018 20:38
Над 4,1 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработване…
Последно променена в Вторник, 23 Януари 2018 20:26