Вторник, 12 Март 2013 20:41

КФН започва проверка за пазарни манипулации на търговията с акции

Написана от 
Оценете
(0 гласа)
Във връзка с публикувана информация на интернет страница http://www.eurobet.bg/ относно букмейкърски залози върху индекса SOFIX, Комисията за финансов надзор започва проверка относно спазване разпоредбата на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) относно търговията с емисии акции, включени в изчислението на индекса.

В хода на проверката ще бъде поискана информация от Държавната комисия по хазарта към министъра на финансите и „Евробет” ООД, относно правните основания за предлаганите видове залози върху индекси на „Българска Фондова Борса-София” АД, идентификация на лицата извършили залози и лицата на които са/ще бъдат изплатени печалби. Във връзка с инициираната проверка ще бъде поискана информация от „Централен депозитар” АД, „Българска Фондова Борса-София” АД и съответните инвестиционни посредници.

Съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗПЗФИ, се забранява манипулирането на пазара на финансови инструменти. Според чл. 40 от ЗПЗФИ, физическо лице, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 11, се наказва с глоба в размер от 20 000 лв. до 50 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 50 000 лв. до 100 000 лв. За нарушение на чл. 11 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение от 100 000 лв. до 200 000 лв.

Прочетена 1361 пъти Последно променена в Вторник, 12 Март 2013 20:44
Влезте, за да коментирате