Петък, 19 Август 2016 09:54

КЗК проверява заблуждаваща ли е рекламата на кренвирши „Аз ям“

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна проверка относно телевизионнареклама накренвирши „Аз ям“, произведени от „Градус -1“ ООД. Проучването е във връзка с постъпил в КЗК сигнал от потребител вх. № ВХР-1004/27.05.2016 г. и решение № 231/05.05.2016 г.1 на Етичната Комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС). Рекламният клип съдържа следните послания: „Това са кренвирши „Аз ям“! Те са от свинско месо – каквито би трябвало да са всички свински кренвирши. Те няма да те метнат или да те врътнат… няма и да те изпържат….  нито пък ще те вземат за мезе…. и със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли свински кренвирши „Аз ям“ с гаранция от Градус, ще искаш да направиш всичко това с тях.“

С решението си Етичната комисия постановява, че процесната реклама

противоречи на Етичния кодекс и приема, че същата може да въведе в

заблуждение потребителя относно предлагания от дружеството продукт и по този начин да предизвика повишаване на интереса на потенциалните клиенти към продукта и да повлияе на решението им за покупка. Също така се посочва, че в процесния рекламен клип се набляга на основния продукт - вида на месото, вложено в конкретната марка кренвирши, чрез използваното рекламно послание „Аз ям“ – са от свинско месо, каквито би трябвало да са всички свински кренвирши“. Според Етичната комисия изразите, използвани в рекламата, могат да доведат до внушението, че рекламирания продукт е произведен от 100% свинско месо, като се премълчава информацията, че в състава на продукта има и други елементи като птича кожа, механично сепарирано пиле и др. Така поднесеното послание създава в потребителите погрешно впечатление, че въпросните кренвирши са произведени от свинско месо и навежда на мисълта за прикриване на същинската характеристика на продукта.

В предварителното проучване КЗК изискала писмено становище, информация и доказателства от „Градус-1“ ООД във връзка с процесната реклама.

В писмото дружеството посочва, че твърденията във всички варианти на рекламното послание са ясни, верни и обективно не са в състояние да заблудят потребителите. Според дружеството рекламата има за цел да акцентира върху основния състав на продукта, без претенция за изключителност или изчерпателност. Използваните изрази се отнасят пряко и видимо към показвания по време на произнасянето им добър резултат от подлагането на продукта на термична обработка. Също така според дружеството логически не е обосновано твърдението, че показването и оценяването на поведението на продукта при различна термична обработка внушава неизказани и неверни твърдения за неговия състав.

От така събраните данни възникват съмнения за евентуално извършено

нарушение по Глава VІІ от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – „Забрана за нелоялна конкуренция“, изразяващо се в действия в противоречие с добросъвестната търговска практика във връзка с разпространяваното от „Градус- 1“ ООД рекламно послание на кренвирши „Аз ям“.

С оглед на гореизложеното Комисията за защита на конкуренцията образува производство по реда на глава ХІІ от ЗЗК.

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА

Министерство на банковото благоденствие или Министерство на финансите

Пощенска банка надбяга собствената си глупост

Схема за измами с кредити в Банка ДСК

 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 1066 пъти Последно променена в Петък, 19 Август 2016 14:38
Влезте, за да коментирате