Вторник, 04 Август 2020 17:30

ИА ГИТ напомня на работещите, че не могат да бъдат допускани до работните им места без трудов договор

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Предвид продължаващата практика работещи да подават в ИА „Главна инспекция по труда“ сигнали за работа без трудов договор, след като вече са напуснали работните си места, контролните органи на Агенцията отново напомнят, че никой не може да бъде допуснат до работното му място без връчен екземпляр от такъв, подписан и от двете страни. Наетите трябва да получат, преди реалното започване на работа,  копие от уведомлението за регистрирането на трудовия договор в НАП, както и длъжностна характеристика.

Непредоставянето на тези документи е сигнал, че е възможна злоупотреба с трудовите права на наетите. В същото време, ако работещите не бъдат установени на работните им места при проверка, Инспекцията по труда не може да упражни правомощието си да обяви трудово правоотношение. Контролните органи на Агенцията не могат също така да задължат работодателя да изплати трудово възнаграждение за положен труд през периода, в който работникът или служителят е работил без трудов договор.

Работодателят е длъжен да сключи писмен трудов договор и да го регистрира в НАП дори когато желае да изпита качествата на работника. В този случай  законодателят е предвидил възможност за трудов договор със срок на изпитване. В срока на изпитване договорът може да бъде прекратен по всяко време без работодателят да дължи обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск.

При сезонната заетост е честа практика сигналите за работа без трудов договор да се подават именно след напускане на работните места, най-често поради факта, че работодателят не е изплатил последното възнаграждение. Други често подавани сигнали, свързани с нарушения в рамките на сезонната заетост, са за неизплатени суми, договорени устно, за размера на които събирането на безспорни доказателства е силно затруднено поради липсата на официална документация за плащанията. 

От 01.06.2020 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществяват засилен контрол в морските курорти. До момента са извършени 275 бр. проверки в тях,  като 99 бр. от тях са в почивните дни. Работещите в проверените предприятия са 4556 лица. Установените нарушения са общо 1247 бр. По отношение на нарушенията, свързани с изпълнение на трудовите правоотношения, най-много са по работното време – 134 бр. и по заплащането на труда – 128 бр. Случаите на работа без трудов договор са 21 бр. По отношение на безопасността на труда най-често установяваното нарушение е свързано с липсата на задължителните инструктажи - 201 бр.

ИА ГИТ обръща специално внимание на наетите непълнолетни, за които често работата през лятото е първо работно място, че не следва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор дори когато работодателят твърди, че са на обучение и не е нужно сключването на такъв. В този случай договор също следва да бъде подписан, като в Кодекса на труда са регламентирани договори за ученичество и за стажуване. Непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа, за което трябва да получат минимум минималната работна заплата. Полагането на извънреден и нощен труд за тях е забранено.  От началото на годината до края на м. юли Инспекцията по труда е дала дадени 3188 бр. разрешения за работа на непълнолетни, от които 69 бр. са за ненавършили 16 г. За сравнение през 2019 г. за същия период разрешенията са били 7431 бр.

 

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 2519 пъти Последно променена в Вторник, 04 Август 2020 17:32
Влезте, за да коментирате