С целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон - 2017/2018 г., са подпомогнати общо 204 635 лица и семейства, сочат окончателните данни от анализа на Агенцията за социално подпомагане. Размерът на помощта е 73,02 лв. месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон - 365,10 лева.

В сравнение с предходния отоплителен сезон подадените заявления-декларации за отпускане на помощта са със 7 586 по-малко, но като съотношение, съобразно вида на ползваното отопление, стойностите се запазват. И през този сезон най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво – 183 847 случая, следват помощите за електроенергия – 17 707, за топлоенергия – 2 936, за природен газ – 145.

Последно променена в Четвъртък, 22 Февруари 2018 20:45

Междуведомствената работна група за управление на деинституционализацията на хора с увреждания и на възрастни, които не могат да се обслужват сами, утвърди картите за създаване на мрежа от нови социални услуги, чрез които ще се повиши качеството на грижата за тях и ще се създадат условия за техния независим и достоен живот.

Междуведомствената работна група се председателства от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В нея участват още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и Агенцията за социално подпомагане.

Последно променена в Четвъртък, 22 Февруари 2018 20:37

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков свиква Съвета по геодезия, картография и кадастър. 

Това стана ясно след среща днес на министър Нанков с представители на неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – секция „ГПГ“, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България и Асоциация на геодезическите фирми. На срещата присъства и ресорният заместник – министър Валентин Йовев.

Последно променена в Четвъртък, 22 Февруари 2018 20:28

Държавният глава Румен Радев връща за ново обсъждане § 5, § 6 и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет на 9 февруари 2018 г.
Президентът подкрепя усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства. В тази връзка държавният глава има възражения по някои от Преходните и заключителните разпоредби на приетия закон. С тях се преуреждат с обратно действие в нарушение на правовата държава настъпили правни последици, придобити права и погасени задължения.

Последно променена в Сряда, 21 Февруари 2018 21:12
Страница 1 от 170